Mình chỉnh ngôn ngữ vietnamese kiểu gõ text sao mà mình gõ thì có chữ to chữ nhỏ thế nhỉ