mình cũng bị lỗi như của bạn, tháng trước đem qua 181 chùa láng sửa tẹo là xong. nếu bạn ở hà nội thì qua 181 chùa láng sửa ý
bạn gọi qua số này hỏi nhé : 0973267361