em mới mua mac, máy đang chạy os x 10.9.1 mới nhất, dùng hoàn toàn bt trừ 1 lỗi sau, em mở gamecenter ra đăng nhập thì nó báo lỗi như hình [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]
cao nhân nào biết thì giúp em với, ngồi cài hết cả ngày rồi không muốn cài lại đâu [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]