Tình hình là em muốn kết nối tay cầm chơi trên PS2 (cổng USB) với con MD101 của em. Mới đầu cắm thì nó nhận vào game chơi bình thường. Được khoảng 2 phút thì nó dis game ra và cái gamepad ko dùng được luôn. Pro nào biết hướng dẫn em config thế nào được ko ạ? Em cám ơn!