vừa mail cho bác . cần hỗ trợ cài 10.9 ở TDM nè bác. hic hic