Chào các bạn,

Trước đây mình dùng cái Roboform trên win rất tốt. Nó tự lưu và nhớ các bước đăng nhập hay đăng kỳ gì đó.

Ví dụ như mình đăng nhập yahoo messenger thì nó sẽ tự điền , nhưng trên mac thì lại ko làm được như vậy [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]

Có bạn nào biết về cái này thì chỉ cho mình với [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]

Cảm ơn các bạn !