Em dùng Finder để search file thì chỉ search ra trên ổ cứng của Mac thôi.Hiện em đang cần dọn dẹp mấy ổ cứng gắn ngoài,nhưng trong finder search nó không tìm ra được dữ liệu trên ở cứng rời.Cho em hỏi,cách nào để search ra ah?Và cần phần mềm gì?Thanks all!