em cài win lên macbook. phím delete= fn+delete. Mà em thì vẽ cad nhiều, dùng phím delete rất nhiều. Bác nào biết chỉ dùm em hiệu chỉnh lại, chỉ cần bấm phím delete thôi. Em cám ơn