Các bạn cho mình hỏi làm thể nào để đổi folder của cái Airdrop này vậy? Mình move mấy file film HD nhưng nó toàn chạy vào folder Downloads trên ổ chính, giờ muốn đổi cho nó vào thẳng ổ phụ chứa phim thì có cách nào không các bạn?