Em mới cài lại máy, bản OS 10.8.
Xong khi cài xong thì khi vào finder, chọn chế độ hiển thị các thư mục theo dạng preview thì không thấy thanh trượt để thay đổi kích thước icon preview đâu hết ( trước khi cài lại máy thì thanh trượt này nằm bên dưới góc phải của khung finder).
Bây giờ em muốn thay đổi kích thước icon preview thì phải nhấp chuột phảiphải rồi chọn show view options thì mới được, việc này hơn bất tiện vì nhu cầu của em cần thay đổi size icon preview liên tục.
Nay nhờ các bác hướng dẫn giúp lôi thanh trượt này ra ngoài khung preview giúp em.