E mới chuyển từ win sang mac osx , anh nào rảnh thì dạy e chút [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG] + e xin chút ít phần mềm . E cảm ơn [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]