Do phá lung tung em format ổ cứng luôn. Nên h ko boot lên mac os dc nữa. Ai ở Thủ Đức hoặc gần đó chép giùm em bộ cài mac e cam on nhiều