Mình dùng screenFlow khi chuyển video sang .mp4 thì có dòng "demo mode" trên video mình phải làm sao mất dòng đó đây các bạn