tình hình là hôm vừa rồi lỡ xoá nhầm file quan trọng ( chủ yếu là hình, doc và pdf ). h ai có thể giúp mình lấy lại file đó được ko ?