Có bác nào bít app hay soft nào để kết nối ip với màn hình pc để xem phim đc hok chỉ em với tks [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG] tại mún mở phim trên ip rồi coi = màn hình pc nên kím mấy cái app hay soft để xem [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]