mình có bạn dùng macbook air không biết đã tải cái gì về mà mỗi lần mở safari lên thì có trang web này 'http://wsez m' máy thì không đọc được mà cũng không xoá được
Xin các bác chỉ giúp