VMWare của mình đang cài Windows 8.1
Do mình xài Dcom cùi nên nó chỉ hỗ trợ Windows thôi, không hỗ trợ MAC OS nên mình chỉ có thể kết nối mạng trong máy ảo chạy Windows
Cho mình hỏi có cách nào để share internet của máy ảo cho MAC OS không. Nếu được, hướng dẫn cụ thể giúp mình với