Tình hình là em mới dùng mac, đang sài con Macbook pro MD212, ổ SSD 128GB cần thắc mắc vài thứ ah:
1. Làm sao để tắt cái vạch gạch đen dưới chân chữ khi mình type và tắt kiểm tra lỗi chính tả màu đỏ phía dưới.
2. Em update lên 10.9.2 thì có hiện tượng là máy em shutdown chậm, tầm hơn 10 giây, trước đó ở 10.9 thì chỉ tầm 3-4 giây thôi ah.
Nhờ anh em nào biết cách vào giúp đỡ em với ah. Cảm ơn rất nhiều.