con bác lên 6gb max ...nhưng 4gb là đc rồi
cần nâng ram qua mình nhé ...q11- alo sign ...
giá mềm bao lắp cho ae luôn.
riêng 6gb thì 4+2gb và cây 4gb đó thì hơi vip nên hơi mắc [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]