Trích dẫn Gửi bởi baccom
Hiện có cách nào cải bằng usb mà có audio ko bạn
cài qua bootcamp , tức là bios mode, làm như hướng dẫn trong bootcamp,
(chia ổ , tạo bộ cài ... cài đặt)
còn cài qua efi thì chưa có audio đâu , k biết bao giờ apple mới update, bản air 2013 thì có full driver khi cài window qua efi rồi