MÁY của em hơi bị trầy sước mà mẻ một số chỗ nhỏ nhỏ... em muốn làm lại những chi tiết đó cho máy như mới đẹp lại..(hay gọi là tuốt lại máy ) mà không biết ntn?. nghe nói có chỗ có thể làm được những cái đó..mà hổng rõ địa chỉ bác pro nào đã từng làm cái đó chỉ giúp em với..cho em cái địa chỉ uy tín để em làm vơi...
thank you