e đang làm bài thuyết trình của macbookk bằng keynote nhưng e hok bít làm cái chuyển slien thứ 4 sang slien đầu tiên,ai giúp e với ae ơi