Con mac của em tự nhiên dạo này nó lại bị như này. Mong các bác xem hộ em xem bị sao [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]
Còn bảo hành các bác ạ híc
https://selfsolve.apple.com/agreementWarrantyDynamic.do
Seriall của em nó: C02JC9BADKQ2
Các bác check hộ em xem nó báo như này thì có bảo hành đc ko và bảo hành ở đâu ạ [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]