chả là mình có 1 con mac pro mid 2009 . mình out tv qua cổng mini displayport mà sao chỉ có hình chứ 0 có tiếng . còn một vấn đề nữa là TV nhà mình là HD 720 thì trên mac mình chỉnh out Full HD hay chỉ 1366x768 thôi nhỉ