Trên máy MAC ko bật sẵn chức năng gõ tiếng Việt, có nhiều phần mềm để sử dụng, tuy nhiên các bạn có thể sử dụng bộ gõ tiếng việt có sẵn bằng cách tham khảo video hướng dẫn dưới đây.Thực hiện :

1. Mở System Preferences
2. Chọn Keyboard
3. Chọn Mục Input Souce
+ nhấn dấu + để thêm bộ gõ
+ Search bộ gõ tiếng việt
4. Chọn Simple Telex & Telex ( có thể chọn bộ gõ khác tuỳ vào thói quen sử dụng của bạn )
5. Đã có thể gõ tiếng Việt

Xem thêm các video hướng dẫn sử dụng Mac : http://www.youtube.com/playlist?list...aw7HXYUyIiLzE_