Em mới đung mác còn nhiều thắc mắc muốn học hỏi thêm... Mong ae giúp đỡ.
Tình hình em muốn cài office cho mac air... Có a giới thiệu qua gặp a nguyên bên cf tinh tế nhưng em hổng biết liên lạc ntn...
Ac nào biết cách cài thì giúp em với gấp gấp....gặp nhay ở cà phê tinh tế thi càng tốt