Mình xài Macair 2011, dùng Xcode để học lập trình,nhưng khi viết code thì chương trình không đoán code khi mình đánh vài chữ như những người xài Macbook pro trong lớp.Có phải máy yếu hay không? hay là do chưa bật gì trong setting? Máy mình chạy i5, Ram 2G
Xin anh em giúp đỡ,thx