Hiện tại mình đang muốn cài HTTrack trên Macbook mà không biết cài như thế nào, có tìm hướng dẫn ở trang nước ngoài nhưng đọc chỉ hiểu sơ sơ, có ai đã từng cài thì chỉ mình với. Hoặc bạn nào đọc hiểu và đã làm được theo hướng dẫn này thì hướng dẫn mình với