Hồi trước mình dùng Xcode và chạy ứng dụng thử trên iOS Simulator bình thường.
Sao dạo này mình cũng viết bình thường vậy, nhưng bấm cho chạy thử thì nó hiện lên iOS Simulator, load một chút Xcode báo "Build Success!" nhưng một hồi bị thoát ra và yêu cầu 'Reopen' kèm theo bảng báo lỗi cho Apple.
Mình thử tạo một Project mới với 'Command Line' viết thử một chương trình C đơn giản (Hello World) vẫn Run và bị tình trạng như vậy.
Mình nghi ngờ có điều không bình thường nên thử tạo một project trống và chạy thử, nó vẫn vậy.
Bây giờ mình phải làm sao?

Mình đã thử xóa triệt để Xcode trên máy bằng CleanmyMac, và CleanApp, sau đó cài lại vẫn bị tình trạng trên.
Có bạn nào fix được cmt cho mình ý kiến. Xin cảm ơn rất nhiều. Mình dùng 10.9 Marverick, Xcode 5.1.1.
Buồn quá đi mất [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]