Em đang dùng office 2013 có bản quyền, em đang bị lỗi là dùng chuột trái bôi đen để chọn đoạn văn bản không được, phải kết hợp phím shift mới chọn đoạn văn bản được.
Nhờ các bạn giúp mình với?