Tình hình là e có con Mac đã chuyển wa Win8, tự dưng máy bị lỗi 0xc000000d này
Đọc trên mạng thấy giải pháp là boot vào đĩa win là cho auto prepareMáy e ko có ổ quang, chắc cắm usb thoy và tạo usb ntn và cắm vào máy cho boot zô usb thì thế nào ah
Hiện giờ e đang xài máy Win7 bt nha mấy bác [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]
Xin các bác hướng dẫn e làm như thế nào ah :-(
Chân thành cám ơn ah !!!