Mình mới mua và sử dụng lần đầu Mac Book Air mid 2013 khoảng được gần 1 tháng.
Anh em đặt gạch vào xem khi nào offline trao đổi với.
Thân,
Vũ (0949.803.204)