Tình hình là sau khi em vào 1 số trang báo như vnexpress, dantri thì trình duyệt safari của em thường tự động mở trang chodientu trong một windown mới, cái windown này nằm sau windown safari chính em đang dùng, khi nào tắt hết (hoặc minimun) mới thấy trang web chodientu. Vậy nó bị sao hả các bác. Làm sao chặn safari tự động mở web.