thank các bác nhiều ạ [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]