Em mới xài ios nên chưa rành lắm. Em tải find my iphone băng id: .........@yahoo.com.vn. Xài xong thấy không có gì hay nên em xoá. Giờ em tải lại với id: .........@gmail.com thì nó nói : Không thể tải app với id apple này. Ai chỉ em cách tải nhé. (Nói trước em mới 10 tuổi nên đừng dùng từ bác nhé)