Như các bạn đều biết phần lớn các dòng MBP và MBA của Apple đều hổ trợ khả năng Turbo Boost, Nhưng trước giờ mình chỉ quan tâm khả năng đó khi máy đang chạy MacOSX mặc định
Vậy khi máy đang chạy Windown 7, 8 ,8.1 32bits, 64bits thông qua Bootcamp, Vmware, Parallels, Winclone ....các kiểu thì tính năng Turbo Boost có được kích hoạt hay không ??