Em mới dùng mac (hackintosh) và đang gặp vấn đề như sau:
- Gõ ký tự "^" (shift + 6) ra ký tự khác với win
Cụ thể các bác xem ký tự gõ ra ở 2 os:http://pastebin.com/zW45ataP
Xin hỏi có cách nào để Mac gõ ra ký tự "^" giống bên Windows không ạ?