các bác cho em hỏi cái con mac của em nó bị j ak mấy hôm nay mình vào chrome bật tad mới là nó thấy chậm chậm khj ad tad (nó ko chậm đứng mà nó vẫn chạy nhưng ko nhạy như trước)ko bt nó có dính virus ko .Mấy bác trả lời giúp em :v[IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]