Trích dẫn Gửi bởi Blackberry Center
có đầy đủ tại:
Cần nhất là cái tên thì lại không có