Em đã thử dùng Sony Brige for Mac rồi àh nhưng toàn không được có bác nào biết không chỉ e với [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG][IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG][IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG][IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG][IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]