Mình dùng Ready NAS 2100 của Netgear để lưu trữ dữ liệu gặp vấn đề sau:
- Một số thư mục không copy trực tiếp từ máy MAC vào NAS được, copy paste 1 thư mục chỉ xuất hiện các thưc mục rỗng ttên NAS mà không thấy file
- Copy một số thư mục từ Windows XP lên NAS gặp lỗi Could not find this item....This no longer located in....

Khi tìm hiểu ra thì tất cả các thư mục chứa .ds_store đều gặp lỗi này.

Vậy có bạn nào gặp trường hợp này chưa cho mình xin giải pháp.
Xin chân thành cảm ơn !