Trước mình đang ở 10.9.2 thì dùng quicktime, screen flow... quay video nó nhận âm thanh ầm ầm, lúc xem lại âm thanh rất rõ ràng. Nhưng từ khi up lên 10.9.3 thì âm thanh tịt ngóm. Có bác bào biết cách khắc phục chỉ em với nhé! Tks!!!