Cho e hoi la khi xai cứ cắm điện suốt thì có làm sao không ạ? Vì e thấy khi vừa xài vừa cắm điện thì máy nóng lắm ạ?