Bro nào đã dùng MS outlook để quản lý mail hay là dùng Mail của Mac OS. Có thể cho biết ưu nhược điểm được không nhỉ. Mình đang muốn bỏ hẳn Outlook sang dùng Mail mặc định của Mac OS