Sau khi cài đặt và update xong không biết vì sao LaunchPad mình vẫn hiện các app đang cài đặt! dù mình đã cài xong cả rồi! không biết có cách nào để fix không a?