Mọi người ai có tài liệu về hệ điều hành Mac OSX không? Tài liệu trên máy càng tốt, có thể chia sẻ qua mail: ntnk1791@gmail.com. Chân thành cảm ơn ^_^