đã chọn Mac24H để mua MGX72 r ^^ bên đó rát nhiệt tình không như đồn đoán đâu [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]