mình đã có apple id và đăng nhập được bình thường trên apple.com nhưng khi đăng nhập trên iTunes hay App Store thì nó hiện "This App ID has not yet been used with the App Store (hay iTunes)", mình cũng muốn tạo tài khoản mới nhưng mail mình đang dùng có nhiều cái quan trọng nên mình không muốn tạo nhiều tài khoản sợ quên ^^, xin chỉ mình cách khắc phục, cảm ơn.