Bác nào ở Sài Gòn chổ bán em này giới thiệu giúp em với: LaCie Rugged Thunderbolt ssd 250. Nó là ổ SSD và có thunderbolt. XIn cam on