Ai biết cách làm sao mà các icon của mấy tab bật bên Parallels nó không hiện ở dưới thanh Dock của Mac k ạ, chuyển sang desktop khác mà nó vẫn hiện ở thanh dock ạ.
Xem hình cho dễ hiểu ạ.